2016 Yılı SKS-5 Standartlarına Göre Kalite Değerlendirilmesi Yapıldı.
11 Eylül 2017

Hastanemizin 2016 yılı kalite değerlendirilmesi İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından 10.11.2016 tarihinde yapıldı. Bu denetimde amaç; kaynakları israf etmeden, etkin, etkili, verimli ve kaliteli sağlık hizmet sunumunu sağlamak ve sürekli iyileştirmektir. Bu kapsamda Hastanemiz sağlık hizmeti alanları, poliklinikler, servisler, ameliyathane, eczane, röntgen, laboratuvar, arşiv, birimleri denetimden geçmiştir.. Gün boyu devam eden denetimin çok verimli geçtiği kanaatindeyiz. Emeği geçen tüm ekip görevlilerine teşekkür ederiz.