Tutuklu ve Hükümlüler
18 Ağustos 2023

5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesi Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinden sonra, 2009 yılına kadar hükümlü ve tutuklulara kurum hekimleri vasıtasıyla sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri 30.04.2009 tarihli Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Protokol doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca sunulmaya başlanmıştır.

Söz konusu Protokol hükümleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığına bağlı Aile Hekimleri, Diş Hekimleri; Adalet Bakanlığı kadrosundaki Diş Hekimleri, Kurum Hekimleri ile ceza infaz kurumu kadrosunda bulunan sağlık memurları ve hemşireler tarafından, ceza infaz kurumu revir birimlerinde ve diş ünitelerinde yürütülür.

Ceza infaz kurumuna ilk kez alınan hükümlü ve tutukluların hekim-hasta mahremiyetine uygun olarak ilk kabul muayeneleri yapılmaktadır.

Bu muayeneden elde edilen sonuçlar, ceza infaz kurumunda kaldığı süre boyunca gerekli tıbbi müdahale ve tedavilerinin yapılabilmesi ve takibi amacıyla revirde bulunan sağlık dosyasına kaydedilmektedir.

Hükümlü ve tutukluların, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı için, ilk muayene ve tedavi hizmetleri kurumda verilmekte; ileri tetkik, tedavi ve rehabilitasyon gerekenler devlet hastanelerine, daha ileri sağlık hizmeti gerekenler ise üniversite hastanelerine sevk edilmekte; tüm muayene ve tedavi sonuçları kişinin sağlık dosyasına kaydedilmektedir. Hükümlü ve tutuklular, kurum revirinde yapılan muayenelerinin ardından, kurum hekimi, aile hekimi veya diş hekiminin uygun gördüğü durumlarda ileri tetkik ve tedavi için devlet veya üniversite hastanelerine sevk edilmektedir.

Acil durumlarda derhal 112 Acil Servis’e haber verilerek gerekli tıbbi müdahalede bulunulmakta ve gerek görülmesi halinde ambulansla hastaneye acil sevkler sağlanmaktadır.

Kurum tarafından hastanelere sevk edilmesi gereken hükümlü ve tutuklular jandarmaya bildirilmekte, Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nin 76 ve 77. maddeleri kapsamında jandarma koruma birlik komutanlığınca istenilen gün ve saatte hizmete uygun olarak sevkler yapılmaktadır.